Menu

Børnefodbold i FA 2000

image


FA 2000 – En fodboldklub på Frederiksberg


Klubbens værdier

I FA 2000 har vi tre grundværdier som er gældende for alle klubbens medlemmer.

 • VI ER ÉN FODBOLDKLUB

- Vi er hverken bredde eller elite, piger eller drenge. Vi er en fodboldklub hvor vi rummer alle og ingen har mere værdi end andre.

 • VI HAR RESPEKT FOR HINANDEN

- Vi opfører os ordentlig både på og udenfor banen. Vi taler pænt og i en god tone til hinanden.

 • VI TØR DRØMME STORT

- Drømme skaber glæde. Derfor påskønner vi ALLE at drømme. Det gælder både sportslige som sociale drømme og mål. Vi støtter hinanden på vej mod disse og fejrer det sammen når det lykkes.


Vision for børnefodbold

I FA 2000 arbejder vi ud fra visionen om at skabe et inkluderende og motiverende miljø med lyst til fordybelse og dygtiggørelse.

Det gør vi med afsæt i vores sportslig og pædagogiske indsigt.

Fundamentet for vores vision er at FA 2000 som forening skal danne rammen for positive relationer til og oplevelser med jævnaldrende piger og drenge. Der sker gennem både struktureret og ustruktureret træningstilbud, kampe og stævner samt overnatningsture.

Vores metodik og miljø skal fremme:

 • Barnets tro på egne evner
 • Give barnet lyst til at lære mere
 • Inspirere barnet til at drømme
 • Skabe glæde for bevægelse
   

Hvad er børnefodbold i FA 2000?

I FA 2000 er der fokus på læring og udvikling hos det enkelte barn. Derfor er det en forudsætning at barnet deltager i de ugentlige træninger og kampe med ønsket om at blive dygtigere.

Trænings- og kampaktiviteter er drevet af frivillige forældretrænere med støtte fra klubbens sportslige ansatte. Disse tilbydes løbende uddannelse med ambitionen om at skabe en aldersrelateret børnetræning med høj kvalitet.

Fra U10 stiller klubben en årgangstræner til rådighed som har det overordnet ansvar for afvikling af træning med støtte fra årgangens forældretrænere.

Mix fodbold for de yngste - i FA 2000 er drenge og piger lige

Vi vil gerne bidrage til at gøre op med gamle kønsstigmatiseringer som især har præget fodbolden. Derfor tilbyder vi fællesskaber der inkluderer både drenge og piger på vores yngste årgange. Det er forhåbentlig med til at skabe længerevarende relationer mellem kønnene som kan følge dem og dyrkes gennem hele deres tid i klubben fra børne- til seniorspiller.

Piger og drenge indgår derfor på helt lige fod på vores U4-U6.

For aldersgruppen U8-U9 blandes kønnene til den åbne fredagstræning.

Samarbejde med Børns Vilkår

Sammen med Børns Vilkår sætter vi fokus på trivsel, fællesskab og bevægelse. Som forening har vi stor diversitet i baggrund og ressourcer blandt vores medlemmer. I FA 2000 vil vi være en klub for alle, både drenge og piger på forskellige niveauer. Derfor er to af klubbens værdier: ”vi er én fodboldklub” og ”vi har respekt for hinanden”. Vi ønsker at være grobund for positive sportslige og sociale oplevelser blandt børn og unge. Gennem ansvarlige voksne tager vi hånd om børnenes behov og støtter dem på vejen mod deres drømme – sportslige som sociale.

Klubben modtager flygtningebørn gennem Frederiksberg Kommune og tilbyder i samarbejde med kommunen børnene at træne gratis i to år.

Gennem samarbejdet med Børns Vilkår er vi med til at øge fokus på trivsel og det gode børneliv.

Forventninger til aktører i FA 2000

Spillere

 • Prioriterer og deltager i trænings- og kampaktiviteter.
 • Møder til tiden og gerne før.
 • Deltager aktivt i træning med ønsket om at dygtiggøre sig.
 • Taler pænt til trænere, medspillere, modspillere og dommere.
 • Efterlever klubbens værdier.

 Forældre

 • Aktivt bruger Kampklar.
 • Udviser tillid til klubben og klubbens trænerne og støtter dennes beslutninger.
 • Sikrer sit barn gode deltagelsesvilkår igennem bl.a. kost og søvn.
 • Prioriterer barnets sociale og sportslige udvikling gennem aktiv deltagelse I trænings- og kampaktiviteter.

 Frivillige trænere

 • Er iklædt klubbens tøj til kamp og træning.
 • Udviser interesse for alle årgangens spillere.
 • Bestræber sig på at møde 15 minutter før træning.
 • Deltager på en årlig trænerdag.
 • Deltager på to årlige årgangsmøder.
 • Løbende uddanner sig gennem DBU systemet.
Luk