Menu

Værdier og identitet

Identitet

Vores identitet som klub og i særdeleshed som ungdomsafdeling er, at rumme mange forskellige typer spillere og mennesker. Vi har både plads og ressourcer til dem, der drømmer om at gå hele vejen, breddespillere, flygtningebørn og de børn, der bare gerne vil dyrke det gode kammeratskab.

Vi lægger vægt på at udvikle vores spillere både på og uden for banen. Så ud over at udvikle vores spilleres tekniske og taktiske fodboldmæssige kompetencer, lægger vi også stor vægt på at udvikle deres sociale kompetencer og prioriterer derfor fælles arrangementer, samt stævner og ture med overnatning.

Derfor er vi en voksende klub og vores store antal medlemmer gør, at vi har kritisk masse til at uddanne en del af vores spillere til et højere niveau. I klubbens ledelse prioriterer vi således både bredde og elite på sportsligt og økonomisk plan.

Værdier

Netop fordi vi vægter både at udvikle vores spillere på og uden for banen, afspejler det sig også i vores værdier:

Klubbens tre værdier, som i november 2020, blev udarbejdet af hovedbestyrelsen og ledelse, skal udstråle hvem vi er og hvad vi står for: 

- Vi er én fodboldklub

- Vi har respekt for hinanden

- Vi tør drømme stort

Vision

Vores vision er at udvikle og fastholde klubspillere, som forhåbentlig er mange år i vores klub samt elitespillere, der vil kunne begå sig på højere nationalt niveau. For at understøtte dette ønsker vi også at udvikle en robust organisation, som ikke er personafhængig.

 

Luk