Menu

Akkreditering og vilkår

image
Medier og scouts samt landstrænere fra DBU bedes kontakte Sportschef Steffen Dam på dam@fa2000.dk
Her vil det blive vurderet hvorvidt det er muligt, at modtage akkreditering. 
Billetvilkår/ordensreglement: 
Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med FA 2000. Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.
Luk