Menu

Sportslig leder til FA 2000s pige/dame-afdeling søges

image
06. marts 2023 kl. 11:55

Brænder du for pige- og kvindefodbold? Har du erfaring med struktureret fodboldtræning og pige- og kvindefodbold i særdeleshed? Og er du god til at gå forrest og lære fra dig? Så kan du blive vores nye sportslige leder for pige/kvinde-fodbolden i Frederiksberg Alliancen.

 

Pige/kvindefodbolden i Frederiksberg Alliancen er i rivende udvikling. De første pigehold startede i klubben for ca. 12 år siden og pige- og kvindeafdelingen i Frederiksberg Alliancen er så stor og veludviklet, at der er behov for en ansat til afdelingen med fokus på U11 - kvindesenior. Fra U11 til og med kvindesenior har vi i alt ca. 170 spillere. Der er samtidig ca. 80 pigespillere i børneafdelingen fra U4 til U10 – som hører under vores børneansvarlige.  

 

I Frederiksberg Alliancen ønsker vi at fortsætte udviklingen af klubmiljøet og pige/kvindeafdelingen. Vi vil give vores spillere en træning, der lever op til de nyeste principper, og vi vil arbejde med vores spiller- og trænermiljø, så flest mulig piger og kvinder kan få mulighed for og har lyst til at spille fodbold så længe som muligt på et niveau, der passer dem.

 

Vi søger derfor en engageret og struktureret Sportslig leder til FA 2000s pige/dame-afdeling.

 

Du skal hjælpe med at videreudvikle og sikre en blå tråd i arbejdet med pigerne fra U11 til senior – både bredde og talent – i forlængelse af det arbejde, der allerede er lavet i pige/kvindeafdelingen.

 

Vi har et koncept med træningsprincipper, årshjul og periodiserede træningsplaner, løbende samling og sparring med trænere og kommunikation med spillere/forældre. Du vil skulle bidrage til at vedligeholde og videreudvikle dette.

 

I hverdagen forventer vi, at du deler din tid mellem sparring med trænerne på og udenfor banen samt udviklingen af et klubmiljø i pige/kvindeafdelingen.

 

Du skal også have tæt kontakt til og samarbejde med vores pige/kvinde-formand, sportslige ansatte for U4-U9 (drenge/piger), U10-U12 (drenge) og U13-U15 (drenge), samt relevante udvalg – fx vores pige/kvindeudvalg.

 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte

 • Løbende trænerudvikling og koordinering
 • Afholde møder og inspirationstræninger for trænerne
 • Supervision og sparring med trænere
 • Indkøring og supervision af ungtrænere
 • Trænerrekruttering/introduktion af/for nye trænere i pige- og kvindeafdelingen
 • Sparring i forbindelse med tilmelding af hold/vurdering af korrekte niveauer

 

Synlighed på banerne:

 • Facilitere inspirationstræning og træning på tværs af årgange/op/ned.
 • Sparring i forbindelse med udtagelse til DBU Talent (primært slutningen af U13)

 

Strukturering og opbygning:

 • Arbejde med overgangen fra U18 til senior – både bredde og talent
 • Fastholdelse af pigerne fra U16 til U18 – både bredde og talent
 • Løbende input til udvikling af ”Den Blå Tråd” – Frederiksberg Alliancen sportslige strategi
  • Sikre at årshjul og periodiserede træningsplaner implementeres på årgangene
  • Sikre at trænermappe og trænermateriale løbende opdateres og kommunikeres ud
 • Løbende dialog og afrapportering til ungdomsledelsen
 • Diverse mødeaktiviteter - fx udvalgsmøder, forældremøder, ad hoc møder, afdelingsmøder

 

Vi forventer at du

 • minimum har en DBU B-licens
 • gerne har erfaring med pige/kvinde-fodbold
 • er trænerfaglig kompetent
 • er pædagogisk i din tilgang til både børn og voksne
 • er god til at omgås mange forskellige typer mennesker
 • kan kommunikere tydeligt i både skrift og tale
 • kan arbejde struktureret og er selvkørende
 • er engageret, målrettet og motiveret
 • er udviklingsorienteret og nysgerrig
 • har tålmodighed til at arbejde i en frivillig organisation, hvor de fleste har fuldtidsarbejde ved siden af
 • kan se dig selv i stillingen i minimum 2 år og gerne længere

 

Vi tilbyder

En hverdag i vores fodboldklub, hvor du er sparringspartner for vores engagerede trænere. Vi tilbyder også et klubmiljø og et fællesskab med engagerede frivillige og sportskonsulenter som du kan sparre med.

Mulighed for uddannelse og vedligeholdelse af trænerlicens.

 

Om Frederiksberg Alliancen

Frederiksberg Alliancen er synlig overalt på Frederiksberg og på anlægget med den blå træningsdragt. Vores identitet som klub er at rumme mange forskellige typer spillere og mennesker. Vi har både plads og ressourcer til dem, der drømmer om at gå hele vejen, breddespillere, flygtningebørn og de børn, der gerne vil dyrke det gode kammeratskab.

 

Vi lægger vægt på at udvikle vores spillere både på og uden for banen. Så ud over at udvikle vores spilleres tekniske og taktiske fodboldmæssige kompetencer, lægger vi også stor vægt på at udvikle deres sociale kompetencer og prioriterer derfor fælles arrangementer, samt stævner og ture med overnatning.

 

Frederiksberg Alliancen er blandt Danmarks ti største fodboldklubber målt på antallet af medlemmer og tæller fem ansatte og mere end 150 frivillige trænere og ledere.

 

Arbejdstid- og forhold

Arbejdstiden er 15 time pr. uge, fordelt på tilstedeværelse på banerne, administration og forberedelse, samt møder. Der kan være sæsonudsving, så du nogle uger går over normeret tid og andre uger under. Du tilrettelægger selv din tid og dage i klubben, men forventes at være synlig for alle årgange i løbet af en 14-dagescyklus. Synlighed på banerne skal primært ske mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 16.30-19.30, samt ved kamp i weekender. Sommer og vinter banetider skifter. Vores træning afvikles primært på anlægget på Jens Jessensvej, 2000 Frederiksberg.

 

Godtgørelse

Svarende til kvalifikationer.

 

Interesseret at høre mere, så kontakt

Pige-/kvindeformand Nicolai Baldorf på tlf.: 28946499 på e-mail: nb@fa2000.dk

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om os, kan du besøge vores hjemmeside på: http://www.frederiksbergalliancen.dk/

 

Din ansøgning:

Modtages på e-mail nb@fa2000.dk senest tirsdag den 21. marts 2023. Vi indkalder løbende til samtaler.

Luk