Menu

Ændring i klubbens bestyrelse

image
23. august 2022 kl. 12:33
Anders Reinholdt har valgt at udtræde af klubbens bestyrelse.

Om sin beslutning fortæller Anders Reinholdt:  

"Det er med beklagelse, at jeg efter ca. et år som pigeformand i FA2000 har valgt at trække mig fra posten. Jeg er desværre ikke enig med flertallet i bestyrelsen vedr.  prioriteringen af hold i klubbens baneplan. Jeg mener, at det står i vejen for klubbens fortsatte udvikling og at prioriteringen i baneplanen er helt essentielt for, at klubben kan nå alle sine ambitioner. Dog mener jeg ,at vi har haft en fair fordeling i pigeafdelingen set i forhold til resten af klubben. Jeg takker for et godt samarbejde i bestyrelsen – jeg regner med at fortsætte mit virke på banerne."

Formandens kommentar

"Vi er en bestyrelse som naturligvis ikke altid er enige om tingene, men vi står skulder ved skulder i samlet flok og støtter flertallet. Sådan har det også været i den periode hvor Anders Reinholdt har været bestyrelsesmedlem. Jeg er derfor rigtig ærgerlig over, at han har valgt at trække sig, men jeg vil gerne sige tak for hans indsats."

For yderligere spørgsmål kan man rette henvendelse til bestyrelsesformand Tommy Burmeister Madsen på: tommy@fa2000.dk