Menu

Holdets stab

Holdleder
ingen pic
Philip Christiansen
Holdleder
profil
Mads Zedlitz

Spillerliste

ingen img
August Wøldike
ingen img
Christian Paulsen
ingen img
Gustav Pflug Larsen
ingen img
Lucas Kokholm Olsen
ingen img
Mads Borglykke
profil
Mads Zedlitz
ingen img
Philip Christiansen
ingen img
Rasmus Wøldike
ingen img
Victor Storr Greguoldo