Menu

Organisation

Udvalg

Klubben har nedsat følgende udvalg stævneudvalg, turudvalg, baneudvalg, materialeudvalg, arrangementsudvalg, kommunikationsudvalg, pigeudvalg og et sportsudvalg. Tanken bag udvalgene er at fordele de mange opgaver, der er i klubben, på flere personer end tidligere med henblik på at styrke arbejdet og bryde det op i mindre opgaver, som lettere kan uddelegeres til travle forældre.

 

Stævne- og turudvalg

Stævne- og turudvalgene har bl.a. arrangeret FA 2000’s store årlige stævne Niels Hald cup og udarbejdet retningslinjer for klubbens tilskud til stævner og ture.

Kontaktpersoner: Lars Kragh og Henrik Bastius Kristensen

 

Bane- og materialeansvarlig

Bane- og materialeudvalgene har lagt puslespillet for banefordelingen og udarbejdet en plan for, hvordan klubben passer bedre på boldene på Nandruspvej, så de store udgifter til bolde forhåbentlig reduceres. Der har endvidere været fokus på at søge at sikre FA 2000 flere banetider ved fordelingen af baner i Frederiksberg Idræts Union (FIU).

Kontaktperson: Klubchef Mads Agner Veng

 

Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget har arrangeret en træneraften, et grillarrangement på Nandrupsvej og den årlige Gallafest i Kedelhallen med stor hjælp fra mange frivillige forældre.

Kontaktperson: Katja Just Maarbjerg og Henrik Bastius Kristensen

 

Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget har udarbejdet den ny hjemmeside.

Kontaktpersoner: Klubchef Mads Agner Veng, John Stevns, Katja Just Maarbjerg og Henrik Bastius Kristensen.

 

Pigeudvalg

Pigeudvalget har haft en række strategiske drøftelser om arbejdet i pigeafdelingen. 

Kontaktperson: Steen Georg Brandt

 

Sportsudvalg

Sportsudvalget har igangsat et strategisk arbejde omkring værdier, sportslig linje og organisering af klubbens ungdomsafdeling. 

Kontaktperson: Klubchef Mads Agner Veng og Tommy Burmeister Madsen

 

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget arbejder på at skaffe flere sponsorer til klubben.

Kontaktperson: Vacent