Menu

FA 2000s ordinære generalforsamling 2021 udskydes

image
03. marts 2021 kl. 14:27

Jævnfør gældende vedtægter, skal klubbens ordinære generalforsamling være afholdt ved udgangen af første kvartal i 2021.

Da de nuværende anbefalinger og retningslinjer fra regeringen og sundhedsmyndighederne ikke tillader større forsamlinger at mødes, har klubbens bestyrelse på et møde tirsdag den 2.marts 2021 besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling. Udsættelsen sker under henvisning til den almindelige rets grundsætning om force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

Bestyrelsen forpligter sig til at afholde den ordinære generalforsamling før sommerferien og er det ikke muligt, at mødes fysisk i passende rammer, vil det forsøges at blive afholdt digitalt.

Klubbens medlemmer vil løbende blive orienteret af bestyrelsen.

- Bestyrelsen