Menu

FA 2000 støtter #GAMECHANGER

image Ledelsen i pigeafdelingen og drengeafdelingen støtter samlet op om projektet.
21. marts 2022 kl. 15:38

DBU, Spillerforeningen, DGI, DIF, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, Pan Idræt og Dansk Håndbold Forbund har sammen etableret projektet #Gamechanger, som bliver finansieret af Kulturministeriet. Et projekt som vi i FA 2000 naturligvis støtter. 

#Gamechanger handler om diversitet og inklusion af seksuelle minoriteter i idrætten. For mange af idrætsudøverne i de danske foreninger gælder det, at den eneste seksualitet, de åbent vedkender sig, er heteroseksualitet. Det er en udfordring for idrætten, fordi et stort antal mennesker ikke tilhører den minoritet. De er ikke repræsenteret i medierne, på landsholdsniveau eller ude i klubberne, og derfor føler mange, at der ikke er plads til dem. Området for diversitet og inklusion har sine udfordringer, som DBU's rapport 'Diversiteten i dansk fodbold' fra 2020 bl.a. viser og bekræfter.

FA 2000 er i første omgang tildelt et toolkit bestående af fodbolde i regnbuefarver og anførerbind i regnbuefarver.

5 gode råd for en mere inkluderende kultur i foreningslivet

1. Ledere og trænere skal udvise lederskab og gå forrest. Hvis de voksne ikke tager ansvar, gør børn og unge det heller ikke.

2. Tal med spillerne om homofobi. Inddrag begreber som lighed og retfærdighed i værdisnakke med holdet. Gør det særligt gerne lige, når sæsonen begynder, så I kan få gavn af at referere til den snak hele sæsonen. Drag paralleller til religiøse, etniske og kulturelle forskelle. Mange er vant til at håndtere netop de barrierer til daglig, f.eks. på holdet, i klubben og i skolen. Racisme ekskluderer - nøjagtig som homofobi gør. Spørg f.eks.: Hvordan kan I omgås, selvom I har forskellig religion/kultur?

3. Udvælg og uddan to rollemodeller på hvert hold. De skal være foregangspersoner for den gode tone på holdet og i klubben. Når en holdkammerat taler grimt, skal de (men også gerne andre) turde korrigere denne. Det skal gerne være nogen, der hersker en vis respekt for på holdet.

4. Brug synlige regnbuegenstande til at vise jeres holdning til homofobi, f.eks. Anførerbind og regnbueflag i omklædningsrummet.

5. Og frem for alt: Tal med én stemme! Alle har et ansvar for at minde hinanden om at tale ordentligt. Holder skal stå sammen om at tage konsekvent afstand fra homofobi. Man taler ordentligt på holdet, også i ophedede situationer.