Menu

Rekruttering (Piger)

I FA 2000 går vi ekstremt meget op i positiv rekruttering. Positiv rekruttering betyder ikke, at man skal ud og rekruttere en hel masse - tværtimod. Positiv rekruttering betyder, at vi går ind for dialog med klubberne og at vi kun henvender os på spillere, hvis det er med spillerens udvikling, motivation og interesser i fokus. Derfor har vi også sat en ære i at have en rekrutteringsansvarlig ansat. Den rekrutteringsansvarliges primære opgave er ikke at få flere spillere til klubben. Den primære opgave er, at skabe en dialog og et samarbejde med relevante klubber, hvor der kunne være mulighed for et spillerskifte - den ene eller den anden vej.

I FA 2000 har vi helt klare retningslinjer for, hvordan vi henvender os på eksterne spillere. Vi er en klub, der går ekstremt meget ind for dialog mellem klubberne på alle niveauer. Det bunder i tanken om, at vi klubber i sidste har samme mål: Nemlig at flest mulige piger skal spille fodbold - dét sted der passer til dem. Derfor er dialogen mellem klubberne ekstrem vigtig.
Vi forsøger jævnligt at snakke med de omkringliggende klubber og holde os opdateret om, hvad der foregår. Skulle vi derfor have interesse i, at henvende os på en spiller, vil vi i første omgang forsøge at kontakte en repræsentant fra afsenderklubben telefonisk for at starte en dialog og høre om deres tanker. Derudover er næste skridt altid at sende en officiel mail til en passende repræsentant fra afsenderklubben.
Det er ekstremt vigtigt for os, at et eventuelt spillerskifte altid foregår med spillerens interesse i fokus og derfor søger vi dialogen med afsenderklubben, forældre og spilleren selv. 

Grundlæggende er vores rekrutteringsproces opbygget på følgende 3 principper: 

  • Vi arbejder altid med spilleren i fokus. 
  • Vi henvender os kun på spillere, der kan forbedre start 11'eren. 
  • Vi arbejder for, at flest mulige piger skal spille fodbold dét sted, der passer til dem.
  • Vi henvender os alttid til den afgivende klubs sportslige ledelse, alternativt holdets cheftræner eller bestyrelse - for licensklubber er henvendelsen til den sportsligt talentudviklingsansvarlige. 

Kontakt: 

Jacob Nordstrøm Scheel (Sports og talentchef) - jns@fa2000.dk

Verner Bager (Rekrutteringsansvarlig) - verner.bager@gmail.com

 

Ansvarsfordeling og retningslinjer:

Rekrutteringsansvarlig: Dialog i segmentet U11-U14.

Talentchef: Dialog i segmentet U14-U18.

  • Alle henvendelser foregår altid via den rekrutteringsansvarlige eller TC jf. ovenstående ansvarsfordeling. 
  • Trænere og andre i klubben må under ingen omstændigheder tage kontakt til spillere, trænere eller forældre i andre klubber med henblik på rekruttering. 
  • Hvis en spiller henvender sig, vil dette altid foregå via den rekrutteringsansvarlige eller TC jf. ovenstående ansvarsfordeling
  • Alle henvendelser på eventuelle spillere vil først forekomme efter spillerens aldersmæssige overgang til U13 jf. DBUs retningslinjer.