Menu

Velkommen som børnefodboldtræner

image
 
Tak fordi du har lyst til at være med til skabe en fantastisk klub i FA 2000.
  
I FA 2000 arbejder vi på at uddanne det hele menneske. Træningen skal tilpasses så alle kan være med og udvikle sig.
Leg med bolden er et vigtigt udgangspunkt. Børnene skal have lov til at ”lege” med fodbolden. De er på de her årgange meget ivrige efter at komme i gang. 
Det er vigtigt, at træningen er struktureret, så der bliver skabt gode forudsætninger for et godt klubliv med tryghed og positive omgivelser.
 
Der skal spilles meget på små baner (1 mod 1, 2 mod 2 osv.) og alle øvelser må gerne indeholde et spil. Vær opmærksom på, at spillerne i høj grad selv skal være med til at finde løsninger i spillet.
 
Struktur på træningen 
I FA 2000 sigter vi mod at have to-tre cheftrænere på hver årgang (helst kun en på sigt). Cheftrænerne står for den primære kontakt til udviklingskonsulenten og sørger for at viderebringe øvelser, idéer og tanker til de andre trænere, herunder årsplanen. 
Vi arbejder med, at der gerne skal være minimum én træner til 8 spillere på hver station (brug gerne ungtrænere). 

Hvis det er muligt, er det en god idé at en af trænerne fungerer som overordnet stationsleder og dermed ikke har en fast station. 

Stationslederen har overblikket over tiden, rammerne og at der bliver arbejdet med de rigtige instruktionsmomenter på øvelserne, samt at øvelserne er aldersrelateret. 

Trænerudvikling
Alle trænere inviteres til to interne kursusdage om året. Der er møde med konsulenten i august og januar vedrørende årsplan og træningsplanlægning.

Forældre
Der afholdes forældremøde to gange om året på hver årgang. Forældrene må gerne inddrages i øvelserne, hvis det giver mening.    
 
Spilleregler for børnene
 • Forstyr ikke de andre spillere.  
 • Trænerne forklarer kun øvelserne én gang.  
 • Spillerne har også ansvar for oprydning. 
 • Spillerne skal lære at koncentrere sig om sig selv (og ikke de andre). 
 • Spillerne skal være træningsparate. Det vil sige, at de skal være klar til at træne. Hvis de har brug for ekstra pauser i løbet af træningen, så er det bedre at de får lov at tage en pause, så det ikke går ud over de andre spilleres træningsoplevelse.  
 • Spillerne der er forrest i køen skal tage ansvar. Det vil sige, at de skal være klar til at vise øvelserne til resten af gruppen. 
 
Niveaudeling
Der skal ikke niveauinddeles fra U3-U7 (til træning), men der skal arbejdes efter 25-50-25 princippet. Det vil sige, at hver spiller skal matches på sit eget niveau i halvdelen af tiden. Den anden halvdel af tiden skal deles lige mellem matchning mod højere niveau og matchning mod lavere niveau. Det betyder nødvendigvis ikke at der skal skiftes niveau, der kan være tale om at prøve en uvant plads på banen - altså en større udfordring inden for niveauet.  Vi arbejder altid i én trup, også når der er niveaudeling. 
 
Når I spiller kamp eller niveaudeler, er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i børnenes oplevelse med fokus på fastholdelse, trivsel og udvikling. 
Det betyder, at I gerne ved tilmelding til stævne må sikre jer, hvilken aktivitet I mødes om på dagen. Er det for eksempel udelukkende et A- eller B-stævne, så skal I passe på med at tage C-spillere med som ikke kommer til at trives, udvikle sig osv., fordi de ikke kan følge med niveaumæssigt. 
Vi arbejder med niveaudeling fra U7 bl.a. for at sikre, at vi får udviklet bredden. 

 
Årsplan
Alle trænere får udleveret en årsplan til træningsinspiration, som skal sikre at børnene i FA 2000 kommer igennem de samme temaer og dermed får samme forudsætninger for at lykkes og udvikle sig. Derudover sikrer årsplanen, at spillerne bliver præsenteret for de driblinger, vendinger og finter de skal lære på den respektive årgang. 

Det er vigtigt at understrege, at årsplanen er inspiration. Træneren må gerne selv udvikle på øvelserne og reflektere over, om de virker efter hensigten. Brug de øvelser der giver energi til spillerne og til trænerteamet. men husk gerne at holde fast i temaerne fra årsplanen. Husk at arbejde med konkurrence- spil elementet. 
Læs mere om øvelsesguide og årsplaner for træningen i trænermappen.

 
De 5 elementer
I FA 2000 har vi 5 elementer som danner strukturen for vores træning:
1. Struktur 2. Teknik 3. Taktik 4. Konkurrence 5. Høj intensitet
Trænerens primære opgave er at skabe motivation blandt spillerne ud fra strukturen. Vi skal gennemføre årsplanen og dermed sikre udvikling, samtidig med at vi fastholder så mange fodboldspillere som muligt.
En til to gange om året skal der arrangeres fælles træning med henholdsvis årgangen under og årgangen over. Dette sker i samarbejde med udviklingskonsulenten. 

Kamp/stævner
Til kamp og stævner forsøger vi at leve op til HAK-princippet (Halvdelen Af Kampen-princippet dvs. alle udtagede spillere spiller mindst halvdelen af kampen(e)), og prøver på at sikre, at alle børn deltager på lige fod. (se yderligere under kampguide)

 
Samarbejde og fremtoning
Det er vigtigt, at træneren er positiv over for spillerne. Desuden er det vigtigt, at træneren er iført FA 2000’s træningstøj på banen samt at træneren har fokus på samarbejde med de andre trænere i klubben.
Test 
For at følge med i både træner- og spillerudviklingen afvikles der i juni måned hvert år en minitest, hvor spillerne udfordres på øvelser, de gerne skulle være blevet præsentere for i løbet af året.

 
Inspiration til træning og kamp
 • Mød forberedt til træning! 
 • En bold til hver spiller sikrer så mange berøringer så muligt. 
 • Benyt metoden VIS-FORKLAR-VIS (børn arbejder i billeder) 
 • Benyt FRYS metoden til at udfordre spillere på følgende: JEG har bolden, VI har bolden, DE har bolden. 
 • Forsøg gerne at få konkurrence, leg og spil ind i øvelserne.  
 • Undgå at rette fejl ved at forklare, hvad spillerne gør forkert. Vis i stedet den rigtige måde. 
 • Benyt meget gerne stationstræning (husk indledning og afrunding på stationen) 
 • Lav enkle øvelser uden for megen instruktion.  
 • Reflektér over træningen. Virker øvelserne efter hensigten. Ellers se på progression eller regression af øvelsen.  
 • Inddrag børnene i træningen – det udvikler deres spilintelligens. 
 • Giv KONKRET ros 
 • Sørg for at spillerne spiller forskellige pladser i forbindelse med kampe. 
 • Vi spiller efter HAK-princippet (Halvdelen Af Kampen). Det betyder, at alle spillere skal spille mindst én halvleg. 
 • Trænere og forældre skal huske, at de er rollemodeller for børnene og udvise FAIRPLAY over for modstandernes spillere, trænere og forældre - og naturligvis over for dommeren. 
 • Afstem forventningerne til forældrene i forbindelse med træning og kamp. 
 • Husk altid spil til to mål 

 

Eksempel på træningsforløb

Det er vigtigt, at træningen er forberedt ud fra dagens tema og at temaet helst går igen på alle øvelserne, så spillerne får mange gentagelser. Lad være med at opfinde nye øvelser til hver træning - spillerne har godt af tryghed ved øvelserne, og ofte er det først anden eller tredje gang, at alle spillere fanger øvelsen. Find gerne inspiration på nettet ud fra temaerne - der er adskillige gode videoer på YouTube. DGI’s trænerguide er et rigtig godt sted at starte.  

 

Uge 1 Træning 1

 


5. min Lav et drikkeområde. Her samles vi. 

Præsentation af dagens program samt opsamling fra sidst. Husk at involvere spillerne i instruktionsmomenterne - når der for eksempel er indersiden, der arbejdes med, så skal spillerne være med til at forklare støtteben, indersideflade osv. 


15 min. Eventuel opvarmning.

Arbejd gerne med fodboldkoordinationer - en bold til hver og brug begge ben. Udarbejd gerne en opvarmning som børnene kender, så der kun er en eller to trænere der varmer spillerne op, mens de andre gør stationerne klar. 


15 min. Station 1. 

Giv en kort indledning og en kort afrunding på hver station. Observér spillerne og reflektér over øvelsen sammen med spillerne. Der arbejdes i ca. 12-15 min pr. station. 
Gerne 6-8 spillere pr. træner.  Husk at arbejde med VIS-FORKLAR-VIS når I skal sætte øvelser i gang. 


15 min. Station 2.


15 min. Station 3.


25 min. Spil til to mål - evt som en station. (for eksempel 3 mod 3).

Lav gerne jævnbyrdige hold. Brug gerne FRYS metoden. Husk også at “fryse” spillet når det lykkes for spillerne.  GIV KONKRET ROS


Afrunding

Afrunding: Hvad lærte vi i dag? Hvad var sjovt? Giv gerne lidt lektier for så vi kan følge med i udviklingen. Det kan for eksempel være at træne vristspark eller en finte til næste gang vi ses.


Fælles oprydning.