Menu

Niveaudeling

DBU København arbejder med niveaudeling til kampe fra U6. 

I FA 2000 går vi til kamp/stævne ud fra præmissen om, at vi skal sikre fastholdelse, udvikling og trivsel. Vi ser og taler med børnene. De kender svarene. 

Trænergruppen kan gå i dialog om udtagelse, men det er i sidste ende cheftræneren/cheftrænerne der sætter rammerne. 

Spillerne der er i gruppe A/B bliver som udgangspunkt inviteret til A/B-stævner og C/D-gruppen bliver inviteret til C/D-stævner via KampKlar. Det gør vi for at sikre fastholdelse, udvikling og trivsel. 
Det giver ikke mening, at en C-spiller skal udfordres 25 % over niveau i B-rækken, hvis dette betyder at spilleren ikke rør bolden og dermed ikke imødekommes med fastholdelse, udvikling og trivsel. 
Husk at spillerne kan udfordres over niveau ved at prøve nye pladser og få nye medspillere. 
Det er vigtigt at sikre, at ALLE spillere fra årgangen kommer til kamp/stævne. Her spiller forældre en vigtig rolle, da vi har stor brug for opbakning fra dem.

Sideløbende med DBU-turneringen, arbejder vi med minimum 3 interne stævner pr. halvsæson på Nandrupsvej. Her bliver spillerne flyttet imellem grupperne, så de spillere der er klar flyttes fra C/D til A/B og så videre, samtidig med at de spillere der måske har brug for en succesoplevelse bliver flyttet til C/D. Dette gør vi i trygge rammer på Nandrupsvej, så vi kan sikre, at spillerne bliver samlet op, hvis springet har været for stort. 

Ovenstående bliver fremlagt på forældremøde inden DBU-turneringen går i gang (forår/efterår).
Det er meget vigtigt, at trænerne hele tiden forholder sig til spillernes oplevelse til kamp og stævner. Det er spillerne der kan sætte ord på, om de har haft en god oplevelse. 
 
Se yderligere under Kampguide.