Menu

Forældreudvalg

Forældreudvalget er valgt på baggrund af, at FA 2000 gerne vil fremstå som en god værtsklub for besøgende hold til kampe og stævner. FA 2000 er blandt de 10 største klubber i Danmark på ungdomssiden, derfor er der mange opgaver der skal løftes hver uge. 

Med forældreudvalget ser klubben gode muligheder for at udvikle fællesskabet og få forældrene endnu tættere på klubben. 

Forældreudvalget består af 2-4 forældre pr. årgang på Nandrupsvej.
Dertil har vi tre tovholdere som sørger for at opgaverne bliver uddelegeret (sammen med vores konsulent). 

Økonomien fra udvalget kan blandt andet gå til træneruddannelse for trænere på Nandrupsvej, samt at årgangene på Nandrupsvej hvert år får mulighed for at komme til et ekstra stævne eller lignende.

Opgaver i udvalget
At stå for forplejning ved stævner på Nandrupsvej og Jens Jessens Vej ved både interne stævner og DBU-stævner. Det forventes at være 20 stævner pr. år. 
Forplejning vil i dette tilfælde sige at sælge kaffe, sodavand, frugt og juice (evt. slik). Tjek DBU for stævneoversigt. 
At hjælpe udviklingskonsulenten og trænerne på Nandrupsvej i forbindelse med diverse frivillige opgaver.  
At hjælpe med at udvikle frivilligheden i klubben. 
At støtte op omkring forældremøder. 
At hjælpe med at arrangere sociale arrangementer i klubben og for det enkelte hold. 
At hjælpe ungdomsudvalget (herunder diverse arrangementer) 
At hjælpe den ansvarlige for boldrummet   

Opgaverne udvikles løbende sammen med konsulenten.

Rekruttering
Udvalget bliver nedsat til fællesskabsdagen i starten af forårssæsonen, hvor alle drenge og piger fra U5 til U9 bliver inviteret til et internt stævne på Nandrupsvej. Stævnet er fra kl. 9-13. Dagen gentages hvert år (en søndag i april).  På dagen kan der købes mad, kaffe mv.
 
De frivillige, der melder sig bliver registreret med mail og telefonnummer. Hver gang der er en opgave, sendes der en mail rundt til alle, så de frivillige forældre selv kan melde sig på opgaverne. 
Det forventes at hver frivillig bruger 7-8 timer pr. år, for at alle opgaver bliver dækket. 
Forældre kan melde sig ved at sende en mail til årgangsansvarlig på årgangen.