Menu

Værdier og identitet

Identitet

Vores identitet som klub og i særdeleshed som ungdomsafdeling er, at rumme mange forskellige typer spillere og mennesker. Vi har både plads og ressourcer til dem, der drømmer om at gå hele vejen, breddespillere, flygtningebørn og de børn, der bare gerne vil dyrke det gode kammeratskab.

Vi lægger vægt på at udvikle vores spillere både på og uden for banen. Så ud over at udvikle vores spilleres tekniske og taktiske fodboldmæssige kompetencer, lægger vi også stor vægt på at udvikle deres sociale kompetencer og prioriterer derfor fælles arrangementer, samt stævner og ture med overnatning.

Grundlæggende er vi en stor breddeklub, og vores store antal medlemmer gør, at vi har kritisk masse til at uddanne en del af vores spillere til et højere niveau. I klubbens ledelse prioriterer vi således både bredde og elite på sportsligt og økonomisk plan.

Værdier

Netop fordi vi vægter både at udvikle vores spillere på og uden for banen, afspejler det sig også i vores værdier:

 

Værdier på banen

Træningsparathed

Kompetenceudvikling for spillere og trænere

Spilleglæde

Ansvar

Respekt

 

Værdier udenfor banen

Udvikling af sociale kompetencer

Fastholdelse i foreningen

Fokus på dual carrier

 

Vision

Vores vision er at udvikle og fastholde klubspillere, som forhåbentlig er mange år i vores klub samt elitespillere, der vil kunne begå sig på højere nationalt niveau. For at understøtte dette ønsker vi også at udvikle en robust organisation, som ikke er personafhængig.