FA2000, FREDERIKSBERG ALLIANCEN 2000

 

 

 

 

 

SPONSORER 

 

 

 

 

Danish_FB_FindUsOnFacebook-320.png

 

Referat fra ĂĄrets generalforsamling

For mange er en drømmegrænse i et maratonløb at komme under fire timer. Denne grænse nåede generalforsamlingen anno 2019 i FA 2000 da også lige under i hvad der bedst kan betegnes som et maraton af ord om både klubbens fortid, nutid og fremtid.

 

Som altid indledes generalforsamlingen med at mindes de medlemmer, der i årets løb er gået bort og forsamlingen gav derefter deres respekt for de tre afdøde medlemmer ved at klappe i 20 sekunder - ære være Kim Olsen, Poul ”Humle” Jensen og Erik Gahrn. Herefter var det tid til den mere formelle del af generalforsamlingen, hvor Michael Lundstrøm igen blev valgt som dirigent.

 

Der blev brug for hans evner udi kunsten at dirigere, for det var en usædvanlig talelysten forsamling, der var mødt op denne torsdag i klublokalerne. Fra land lagde formand Jan Busk med sin beretning, som blandt andet handlede om klubbens udvikling - fra man i år 2000 lagde fra land med 247 medlemmer til i dag at være en af de største fodboldklubber i Danmark.

 

Ligeledes var der rosende ord fra formanden til de forskellige afdelinger, hvor både 1. seniors flotte resultater og de mange fine titler til FA 2000 i både ungdom og hos gubberne var noget, der varmede formandens hjerte. Til gengæld var der knap så positive ord om de øverste seniorrækker under DBU København, hvor man godt kan prioritere den bedste breddefodbold højere.

 

Orienteret blev der også om, at der er en ny hjemmeside på vej. Efter mange år med den samme hjemmeside, er det nu tid til at prøve noget nyt, og hjemmesiden kommer til at spille sammen med DBU-systemerne og er af samme type, som mange andre klubber også har valgt. Nyt sker der også med banerne på Jens Jessens Vej, og allerede 1. august skulle de seks nye kunstbaner stå klar.

 

Formanden kunne yderligere informere om, at mediesituationen har ændret sig kraftigt på Frederiksberg. Dels er Lokalavisen Frederiksberg nedlagt, og dels har Frederiksberg Bladet fået meget tidligere deadline, så de ikke kan få weekendens kampe med. En ærgerlig udvikling, som formanden håber på vil ændre sig til det bedre i det kommende år.

 

Ellers blev der henvist til den skriftlige beretning og den uddelte årsrapport, hvor man detaljeret kan læse om de mange holds præstationer i løbet af året, og formandens mundtlige beretning blev da også vedtaget med klapsalver af forsamlingen. Der kom dog et enkelt spørgsmål omkring æresmedlemmer i FA 2000 - dette tages op i løbet af det kommende år i bestyrelsen.

 

Herefter var det tid til regnskabet, som kasserer Henrik Theil grundigt gennemgik ud fra de tal, som lå i den omdelte regnskab til de fremmødte. Resultatet blev en smule dårligere end forventet, hvilket primært skyldes manglende indtægter fra fonde i forhold til de tidligere år, men også en række uforudsete udgifter - blandt andet 70.518 kroner til reparation af et ødelagt omklædningsrum.

 

Netop denne sag skabte en af aftenens større debatter. En del af forsamlingen fandt det urimeligt, at FA 2000 skulle betale for dette, men beviserne skulle være rimeligt klare og blandt andet var der banket støvleknopper i loftet i det omtalte omklædningsrum, og derfor valgte klubben at betale. Det var lidt uklart, om sagen ville blive genoptaget på foranledning fra salen eller om den lukkes hér.

 

Alt i alt dog et positivt regnskab overordnet set, hvor forsamlingen kun havde enkelte spørgsmål, blandt andet om der var budgetteret med en oprykning til 2. division for klubbens 1. herresenior. Det var der ikke, da det stadig er langt fra sikkert, at denne oprykning bliver en realitet, men at en eventuel oprykning næppe får nogen voldsom negativ betydning for budgettet for 2019.

 

Kasserer Henrik Theil bemærkede også, at FA 2000 igen i år havde sendt masser af hold til turneringer for ungdommen og det fremadrettet også var noget, man vil prioritere at gøre. Blandt andet var der 25 hold til Ø-cup, mens FA 2000-hold også var repræsenteret i turneringer i både Verona, Makedonien og Holland, hvilket er meget værdifuldt for ungdomsspillerne.

 

Både regnskab og budget blev også vedtaget med overvældende flertal og store klapsalver, og så var det tid til valg af bestyrelse for det kommende år. Men før vi kom så langt, skulle salen igennem en lang og følelsesladet debat om, hvorvidt ungdomsmedlemmers forældre kan stemme på vegne af deres børn til generalforsamlingen og derudover om man kan stemme via fuldmagt samme sted.

 

Alt afhængig af om de forslag blev vedtaget eller ej, kunne det have betydning for bestyrelsens sammensætning, og derfor valgte dirigent Michael Lundstrøm at rykke emnet op foran valg til bestyrelsen. Og salen var meget delt på spørgsmålet - hvor en del af forsamlingen mente, at det var forældrenes demokratiske krav at have stemmeret, når de også betalte til foreningen.

 

Den anden del af forsamlingen var meget skeptiske af den grund, at ungdommen i andre fodboldklubber har kuppet den siddende bestyrelse med meget dårlige resultater til følge, hvor blandt andre Skjold Birkerød og AB Tårnby blev nævnt som eksempler. Ungdommen vil altid være i flertal i en klub, og derfor fandt en del af forsamlingen forslaget uhensigtsmæssigt.

 

Diskussionen var saglig hele vejen og understregede, at FA 2000 er en klub, som mange medlemmer kærer sig om, og det er kun meget positivt. Der var forståelse fra begge lejre for hinandens synspunkter, hvor synspunktet om at et medlem i ungdomsafdelingen skal have været medlem i mindst 24 måneder, før forældrene opnår stemmeret på generalforsamlingen.

 

På den måde skal man sikre, at det kun er forældre som rent faktisk ved hvad FA 2000 er for en størrelse og klub, som har stemmeret på generalforsamlingen, og forslaget om at kunne stemme via fuldmagt blev trukket igen. Til gengæld bliver det sådan fra næste generalforsamling, at forældre har stemmeret på generalforsamlingen, hvis barnet har været medlem af klubben i mindst 24 måneder.

 

Derudover kan man som person kun stemme én gang, også selv om man har flere børn som medlemmer i FA 2000, og hvert barn kan kun optjene én stemme. I det tilfælde, at der er tale om et skilsmissebarn, kan kun den ene af forældrene opnå stemmeret på generalforsamlingen.

 

Forslaget blev dog ikke vedtaget enstemmigt, da en del af forsamlingen valgte at stemme blankt, men der var stemmer nok til, at ændringen blev en realitet. Med det forslag diskuteret, kunne man vende tilbage til sammensætning af den siddende bestyrelse, og som den første kunne kasserer Henrik Theil modtage genvalg for de kommende to år til hyldest fra salen.

 

Derefter var det tid til valg af de øvrige poster, og både Liv Gish (ungdom), John Stevns Henriksen (senior) og Lillian Wester-Andersen (pige/dame) blev alle genvalgt. Liv Gish var trådt ind tidligere på året i bestyrelsen i stedet for Carl Christian Lindgren, så teknisk set var det første gang, at hun blev valgt på selve generalforsamlingen - men det gjorde ikke klapsalverne mindre efter valget J

 

Der var også revisorgenvalg til Torben Heding Andersen samt Peter Møller Pedersen, og tilbage var så en diskussion om kontingentsatserne fra ungdom, som bestyrelsen havde foreslået skulle stige i det kommende år. Ungdomsansvarlig Liv Gish gennemgik tre forskellige scenarier for regulering af kontingent. Ungdomsbestyrelsen pegede selv på ét af disse, og denne blev vedtaget.

 

Nu var vi nået til så fremskredent et tidspunkt, at forsamlingen efter en fantastisk debatlyst som i den grad understreger FA 2000 som en levende klub, var mere fokuserede på det lækre smørrebrød end på at debattere yderligere under eventuelt - dermed slut på en mindeværdig generalforsamling, som indskriver sig i historien som en af de længste og mest interessante at have være en del af.

BOLD.DK

Copyright © 2009 - FA 2000 - Frederiksberg Alliancen