Menu

Trinvis genåbning af FA 2000

image
13. maj 2020 kl. 13:34
Opdateret 15. maj 2020

Så nærmer vi os muligheden for at komme til træning på Jens Jessensvej og til dels Nandrupsvej igen!

Da træningen her i starten vil være underlagt rigtig mange restriktioner, kan vi i FA 2000 ikke åbne for træning for alle på en gang.

Det er derfor vigtigt at understrege at ingen skal møde til træning før man får direkte besked fra klubben/træneren.

Frederiksberg Idræt (FIU), som er ansvarlig for vores træningsanlæg, er i samarbejde med myndighederne fremkommet med nedenstående retningslinjer for brugen af i første omgang Jens Jessensvej. Det skulle også være muligt at benytte Nandrupsvej i begrænset omfang.

For at give alle en ide om vilkårene for træning har vi her valgt at gengive dem i uredigeret form, og som det står nævnt er det til enhver tid klubbens ledere og trænere, der er ansvarlig for overholdelsen af disse rammer.

OBS! Læs mere via nedenstående links.

Seneste opdatering fra DBU, som også gælder for FA 2000.

Protokol for gennemførelse af træning

 

Yderligere rammer for den konkrete genåbning:

  • Ingen hverken trænere eller spillere må møde op til træning, hvis de har tegn på sygdom.
  • Banerne vil fortsat være lukket for alle andre jer fodboldklubber samt de skoler og institutioner, som benytter banerne i dagtimer på hverdage.
  • I har alene adgang til anlægget i de præcise tider I i forvejen er tildelt via FIU's Fodboldudvalg (I har ikke adgang før, og forventes af forlade anlægget ved sluttidspunktet).
  • Banerne opstreges ekstraordinært og midlertidigt med 4 5-mandsbaner på hver kunstgræsbane. Til hver bane vil der være et begrænset antal fodboldmål, hvorfor et større antal fodboldmål på anlægget vil blive aflåst.
  • Frederiksberghallerne vil som udgangspunkt være bemandet ifm. jeres brug af banerne, og vil medvirke til at sikre, at uvedkommende ikke får adgang og benytter banerne.
  • I skal under alle jeres tider på banerne have udpeget en ansvarlig leder, som koordinerer og tager vare på, at jeres hold efterlever reglerne for brug af baner. Det betyder I praksis, at I ALTID skal have en ansvarlig leder på anlægget, når I har hold på banerne. Vores personale vil altid kontakte den ansvarlige leder, hvis der opstår udfordringer med brugen af banerne.
  • Adgangen til anlægget er alene for idrætsmæssige aktiviteter, hvorfor der fortsat er lukket for socialt samvær både ude og inde.
  • Der er ikke adgang til hverken omklædningsrum eller andre indendørsfaciliteter, men toiletter kan om nødvendigt benyttes.
  • Det er vigtigt I tager vare om, at alle myndighedernes anvisninger om at holde afstand, vaske hænder og ikke møde frem, hvis man har symptomer på sygdom efterleves.
  • Det er foreningens 100% ansvar, at jeres hold/medlemmer efterlever reglerne herover om begrænset brug af faciliteterne. Hvis reglerne ikke efterleves, vil det få den konsekvens, at vi igen lukker foreningens adgang til brug af faciliteterne.

Med venlig hilsen
FA 2000 Bestyrelsen