Menu

Ordinær generalforsamling i Frederiksberg Alliancen 2000

image
04. august 2020 kl. 20:04

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem

Torsdag den 20.08.2020 kl. 18.00 afholder FA 2000 ordinær generalforsamling i lokale 3 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20.

OBS!

Grundet Corona situationen vil der i år ikke være et efterfølgende arrangement med smørrebrødsspisning. Yderligere er det sådan, at jo færre vi er sammen, jo sikrere er det for os alle. Husk derfor kun at møde en forælder op pr stemmeberettiget fra ungdomsafdelingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget.
 4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant.
 5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer.
 6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12.
 7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12.
 8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.
 9. Eventuelt.

 

Vedr. punkt 6 Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12

Bestyrelsen fremlægger to forslag til vedtægtsændringer

 • At udvide hovedbestyrelsen fra 5 til 6 bestyrelsesmedlemmer som vedrører ændringer i §8 og § 13
 • Ændring af kontingentopkrævning i Ungdom fra helårlig til halvårlig, som vedrører ændringer i § 2

Se specifikation af forslag nederst i denne indkaldelse.

 

Vedr. punkt 4 Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant

Jan Busk (Formand), Liv Gish (Ungdomsrepræsentant) og Lilllian Wester-Andersen (Pige/dame repræsentant) genopstiller ikke. De har frivilligt valgt at stille deres mandat til rådighed for nye stærke kræfter.

 

Afgående bestyrelse indstiller følgende medlemmer til valg til Bestyrelsen:

 • John Stevns genopstiller som Senior repræsentant
 • Kennie Larsen genopstiller, nu som Kasserer
 • Tommy Burmeister Madsen som Formand
 • Lars Kragh som Ungdomsrepræsentant
 • Steen Georg Brandt som Pige/dame repræsentant
 • Suppleant vælges på dagen.
 • Nicolai Baldorf som menigt medlem, såfremt bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen vedtages på generalforsamlingen

Der er bred opbakning i Ungdomsudvalget, Seniorudvalget og i den afgående Bestyrelse til denne bestyrelsessammensætning.

Læs den fulde indkaldelse med bestyrelsens forslag her!