Menu

Ungdomsbestyrelsen

Ungdomsbestyrelsen varetager den administrative og økonomiske ledelse af FA2000's børne- og ungdomsfodbold.

Ungdomsbestyrelsen 

- fastlægger strategien for børne- og ungdomsfodbold i FA2000.

- fastlægger de politikker og procedurer, som gælder for børne- og ungdomsfodbold i FA2000.

- ansætter og afskediger sportskonsulenter for børne- og ungdomsfodbold i FA2000.

- råder på bestyrelsens vegne over FA2000's midler til børne - og ungdomsfodbold.

- sikrer, at klubben ledes i overensstemmelse med klubbens administrative og sportslige retningslinjer.

Ungdomsbestyrelsen består af ungdomsleder og pigeleder, som er valgt på generalforsamlingen. Disse udpeger 3-5 frivillige, som indgår i ungdomsbestyrelsen.

Ungdomsbestyrelsen søges sammensat, så den samlede ungdomsbestyrelse repræsenterer fodboldmæssig, foreningsmæssig, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

Arbejdet i ungdomsbestyrelsen er ulønnet.  

Ungdomsbestyrelsen

Ungdomsformand
ingen img
Lars Kragh
profilepic
Katja Just Maarbjerg
Administrator
profilepic
Laila Urbak
Pige- / Dameformand
profilepic
Steen Georg Brandt