Menu

Seniorbestyrelsen

Seniorbestyrelsen varetager den administrative og økonomiske ledelse af FA2000's seniorafdeling.

Seniorbestyrelsen 

- fastlægger strategi, politik og procedurer for seniorfodbold i FA2000.

- råder på bestyrelsens vegne over FA2000's midler til senior addelingen.

- sikrer, at klubben ledes i overensstemmelse med klubbens administrative og sportslige retningslinjer.

Seniorbestyrelsen består af seniorlederen samt 4-5 personer, der alle bestrider hverv i seniorafdelingen.

Seniorbestyrelsen søges sammensat, så den samlede seniorbestyrelse repræsenterer fodboldmæssig, foreningsmæssig, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

Arbejdet i seniorbestyrelsen er ulønnet.  

Seniorbestyrelsen