Menu

Årgangslederes opgaver

I FA 2000 er der en årgangsansvarlig på hver årgang fra U3 til U10. Den primære opgave for den årgangsansvarlige er at være tovholder for årgangen. Herunder at sikre at trænerne er orienteret om kurser, aktiviteter i klubben mv., samt at årgangen har de materialer/bolde der skal bruges for at gennemføre træningen på årgangen.  

Den årgangsansvarlige er sammen med trænerne ansvarlig for at årsplanen gennemføres for hver årgang. Der er udarbejdet årsplan til alle årgangene fra U6 til og med U10. Opgaven er desuden, at have et tæt samarbejde med udviklingskonsulent og ungdomsbestyrelsen, samt sikre rekruttering og registrering af nye forældre/trænere.
 
Møder
De årgangsansvarlige mødes 4-6 gange om året til vidensdeling.  Derudover afholdes der to forældremøder om året for hver årgang til forældremøderne.

Mentorordning
Det er en vigtig opgave for både årgangsansvarlig og trænere at være mentor for den årgangsansvarlige og trænerne for årgangen under, ved at sætte dem ind i de opgaver der er tilknyttet årgangen. På den måde skal vi ikke opfinde den dybe tallerken hvert år. 
Det er altid mentor fra holdet der er yngst, der har ansvaret for, at få sat mentorordningen i gang. Det vil sige, at den årgangsansvarlige for U7 for eksempel tager kontakt til den årgangsansvarlige for U8 2-3 måneder før U7 bliver U8. 
Det er vigtigt at komme ind på deltagelse i stævner (evt. budgetter til større ture/stævner), boldstørrelse, brug af KampKlar, flytning af kampe, regler mv. 
Den årgangsansvarlige og trænerne fra årgangen over skal træne holdet under en eller to gange, som en del af mentorordningen.

Mentorordningen fungerer i to grupper (for både drenge og piger): 
Podefodbold U4-U7 
Microfodbold U8-U10

Fællestræning
1-2 gange om året arrangeres fællestræning (stationstræning) med årgangen over og årgangen under i samarbejde med konsulenten. 

Stævner
Den årgangsansvarlige skal sikre årgangens deltagelse i DBU-stævner (A-, B-, C- eller D-stævner for U6-U10).
Forældrene orienteres i starten af sæsonen om modellerne for stævner på den respektive årgang. 
Den årgangsansvarlige har ansvaret for at holde kontakt med ungdomsbestyrelsen i forhold til stævnekonto. Husk at alle i klubben arbejder med KampKlar.
 
Spiller- og trænergennemgang
Minimum to gange om året sørger den årgangsansvarlige for at gennemgå spillerlisten /ventelisten for at finde ud af, om alle træner med i FA 2000, eller om de bare står registreret. Bemærk, at der findes et særskilt skriv om ventelisten.
Der er et max på 60 drengespillere pr. årgang og 35 pigespillere pr. årgang. Der er to prøvetræningsforløb, hvorefter der opkræves kontingent. Husk at være opmærksom på søskendegaranti i forhold til ventelisten. Søskendegaranti er først gældende efter 6 måneder, og hvis der reelt er plads på årgangen. Der er kun mulighed for prøvetræning, hvis der er plads på årgangen. 

Ligeledes drøftes det med trænergruppen om alle vil fortsætte. Der arbejdes med en træner pr. 810 børn. Det vil sige, at er der 60 børn, så er der max registret 7 trænere, medmindre andet er aftalt. Dertil er der mulighed for, at få tilknyttet ungtrænere. 

HUSK at registrere nye trænere til kontoret, før de starter i forhold til tøjpakke, børneattest mv.  De nye trænere er først godkendt, når tøjet er udleveret

Hvis der er flere trænere tilknyttet årgangen, som måske kun kan træne en gang om ugen, selvom holdet træner to gange om ugen, så får træneren kun dækket ½ kontingent. 
Årgangsansvarlig er også ansvarlig for, sammen med konsulenten, at følge med i ungtrænernes udvikling og fremmøde, samt sikre at alle holdene på årgangen har en træner. 
 
Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker gennem FA 2000’s administration. Ved indmeldelse sendes en mail til kontor@fa2000.dk med oplysning om det kommende medlems fødselsdato, fulde navn, adresse inkl. postnummer og by, samt mobil og e-mail på far og mor.
Udmeldelse af FA 2000 kan KUN ske skriftligt ved at skrive til kontor@fa2000.dk senest den 1. februar eller den 30. juni. Sker udmeldelse senere afregnes forholdsmæssigt for den periode man har været medlem. Er man i gæld ved udmeldelsen kan spillercertifikat ikke udleveres til anden klub før gæld er afviklet.